Zakładamy firmę – wybieramy formę opodatkowania

Dekoracje weselne - swietlne kwiatowe balonowe - dekorowanie sal kosciolow samochodow
Dekoracje weselne sal
Sierpień 28, 2019
Liposukcja bez skalpela - bezoperacyjne usuwanie tkanki tłuszczowej laserem
Liposukcja bez skalpela Toruń
Sierpień 29, 2019
Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem różnych istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z wyborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą właściwe dla wybranej działalności. Ważne jest również przybliżone prognozowanie przychodów, które pomoże w ocenie najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma zamierza skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Wszystkie te formy mają swoje zalety i wady, a wybór między nimi może wpłynąć na wysokość obciążeń na rzecz państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w szerokim zakresie przed założeniem i w trakcie działania firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego względu ten etap podczas zakładania firmy także jest bardzo ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zgłosi chęci stosowania innej zasady podatkowej, będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa według tych reguł.

Opodatkowanie na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% – w wypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% – gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się zgonie z ta formą firmie przysługuje prawo do odliczania kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszelkie zakupy, wartości oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go osiągnąć (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można też korzystać z ulg podatkowych, rozliczać się razem z małżonkiem oraz odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie ułatwia stały kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten sposób rozliczenia przynosi korzyści, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa są znacznie wyższe niż 85 528 zł, co pozwala uniknąć płacenia podatku w drugiej, 32% skali, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie według tej formy zabiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje też prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od rodzaju działalności i wynoszą: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Firma ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych i ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Także niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, wciąż konieczna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również przechowywać wszystkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, wielkość miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Taką wartość określa się z roku na rok. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do zdecydowania się na inną formę podatkową w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie wolno korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się razem z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie niezbędne jest okazywanie rachunków lub faktur potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKA FORMA OPODATKOWANIA BĘDZIE NAJLEPSZA ?

Decyzja o wyborze opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, odpowiednio dobrać formę podatkową do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i kontakt z profesjonalnym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają odrębne wymagania, co do koniecznych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi zostać dobrany z głową.

Poltax – Biuro rachunkowe Toruń

Komentarze są wyłączone.