Czym jest pojazd uprzywilejowany oraz jakie daje mu to przywileje

Korony na implantach – Toruń
26 sierpnia, 2020
Czym jest pojazd uprzywilejowany oraz jakie ma uprawnienia
28 sierpnia, 2020

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego pojazdami uprzywilejowanymi są pojazdy, służące w oddziałach ratownictwa zdrowia, życia oraz ludzkiego mienia. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych należą również pojazdy, których używają oddziały bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Zgodnie z tym pojazdami uprzywilejowanymi są dla przykładu karetki ratunkowe, pojazdy policji, straży miejskiej czy straży pożarnej. Każdy pojazd uprzywilejowany w ciągu akcji ma obowiązek zasygnalizować swoje uczestnictwo na jezdni, tak aby inni uczestnicy ruchu mieli szansę na nie odpowiednio reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają swoje przywileje, jakie mogą zastosować zaledwie w określonych okolicznościach. W zwyczajnych sytuacjach drogowych są zobowiązane do przestrzegania przepisów i zasad, podobnie jak inni kierowcy. Tylko w okolicznościach, kiedy pojazd uprzywilejowany ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo lub bierze udział w akcji ratowania mienia, życia zdrowia ludzkiego albo jest elementem kolumny pojazdów uprzywilejowanych może użyć swoich praw. Tym przywilejem jest możliwość niestosowania się do przepisów ruchu czy pionowych i poziomych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą jechać pod prąd oraz stawać w miejscach niedozwolonych.

Zastrzeżeniem jest zakomunikowanie obecności sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym, przy włączonych światłach mijania czy światłach drogowych. Dźwięk nie jest wymagany podczas postoju pojazdu, ale absolutnie potrzebne jest zachowanie niezwykłej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma obowiązek całkowicie słuchać nakazów osoby upoważnionej do kontroli ruchu drogowego bez względu na sytuację.

Jak postępować w obecności pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego: kierowcy, motocykliści lub piesi są zobowiązani do szczególnego zachowania w obecności pojazdu uprzywilejowanego. Osoba w obecności pojazdu uprzywilejowanego powinna usunąć się z drogi, torując prędką oraz bezpieczną drogę . W takiej sytuacji dopuszczalny jest zjazd na pas zieleni, pobocze czy zatrzymanie pojazdu na przystanlu autobusowym lub zatoce. Zazwyczaj kierowcy zjeżdżają do najbliższej krawędzi jezdni. Czasem nie należy stawać, aby nie spowalniać ani nie wywoływać gwałtownego zatrzymania pojazdu uprzywilejowanego. Tak samo kierowcy, motocykliści oraz pojazdy uprzywilejowane powinny niezwykle ostrożnie poruszać się na skrzyżowaniu, z uwagi na to, że pojazd uprzywilejowany może się na nim znaleźć mimo światła czerwonego. Dodatkowo piesi też mają obowiązek uznać pierwszeństwo karetki, radiowozu albo strażackiego wozu. Kategorycznie nieprzepisowe jest wchodzenie na jezdnię, także mając zielone światło. Osoby, które już weszły na pasy, powinny jak najszybciej z nich zejść. Powinno się nie zapominać o tych regułach, ponieważ nieprzestrzeganie ich grozi mandatem.

Czy da się wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego budzi wiele niepewności wśród kierowców. O wyprzedzaniu karetki, wozu strażackiego, radiowozu i innego pojazdu uprzywilejowanego nie myślimy, kiedy biorą udział w ratowniczej akcji albo połączonej z zachowaniem bezpieczeństwa. Wtedy powinnością każdego uczestnika ruchu drogowego jest oddanie pierwszeństwa. Jak zachować się, kiedy pojazd uprzywilejowany będzie obecny na drodze, a nie będzie dawał sygnałów o swoim pośpiechu?

W obszarze zamieszkałym bez względu na położenie  kierowcy mają zakaz wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego. Bez znaczenia, czy pojazd ma włączone sygnały dźwiękowe i świetlne czy też nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zamieszkałym grozi mandatem i punktami karnymi. Tylko poza terenem zabudowanym można wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, jeżeli nie uczestniczą w żadnej akcji. Podczas manewru wymijania należy utrzymać niezwykłą ostrożność. Warto pamiętać, że pojazd uprzywilejowany może stać się potrzebny wszędzie, a gdy tak się stanie i tak należy mu się pierwszeństwo. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego zawsze trzeba dbać o wspólną bezpieczną jazdę.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, po czyjej stronie leży odpowiedzialność?

Choć każdy pojazd uprzywilejowany ma swoje dodatkowe przywileje, a uczestnicy ruchu drogowego muszą udzielić im pierwszeństwa, w każdej sytuacji może zdarzyć się kolizja z pojazdem uprzywilejowanym. Zderzenie z pojazdem uprzywilejowanym nie zakłada z góry, że to inny kierowca automatycznie ponosi winę za spowodowanie wypadku. Taką sytuację osądza się indywidualnie, aby stwierdzić, która ze stron nie utrzymała odpowiedniej ostrożności oraz wywołała kolizję. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego też może być uznany za sprawcę oraz pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie dostosował się do zasad. Oceniane są takie warunki, jak właściwa sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, możliwość drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego oraz poprawnej reakcji. Znaczenie ma również ogólna sytuacja w ruchu drogowym, a nawet warunki atmosferyczne.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.