Jakie funkcje pełni notariusz?

Usuwanie owłosienia na całe życie Depilacja laserowa Toruń Depilacja
Zalety nowoczesnej depilacji laserowej
Marzec 21, 2017
Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Wszystko o rozwodach – koszty, argument przemocy, alimenty
Marzec 23, 2017
Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest pracą wymagającą staranności i szerokiej wiedzy prawnej. Zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest zabezpieczanie interesów prawnych, jak i zapobieganie powstawaniu konfliktów na tle różnych czynności prawnych. Notariusz stoi zatem na straży litery prawa, troszcząc się o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz oprócz tak standardowych zadań jak redakcja aktów notarialnych zajmuje się także innymi sprawami, takimi jak choćby przechowywanie pieniędzy. Spora część z nas pewnie twierdzi, że kancelaria notarialna to miejsce z wypełnionymi po brzeg regałami i bukowym biurkiem za którym przesiaduje biegła Pani Notariusz. Obecnie taki obraz kancelarii notarialnej jest już przeszłością, gdyż co raz większa liczba notariuszy pracuje na komputerach, zapisując wszelkie akta i umowy na przenośnych pamięciach. Tak, notariusze to bardzo innowacyjni pracownicy, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak dla przykładu nabycie mieszkania.

W dalszej części tekstu zostaniesz poinformowany o tym jakie funkcje wykonuje każdy notariusz i co należy do najważniejszych zadań notariusza.

Notariusz – zawód, jakich mało

Kiedyś notariusz zwany był regentem. Osoba ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy za króla w trakcie jego nieobecności. Naturalnie dzisiaj notariusze zajmują się czymś całkowicie odmiennym, jednak część ich działań jest bezpośrednio powiązana z działalnością państwa. Choćby rejestrowanie aktów notarialnych dokumentujących nabycie własności określonej działki.

Co trzeba zrobić, by stać się notariuszem z krwi i kości. Jest to bardzo złożony mechanizm, aczkolwiek co rocznie wiele osób uzyskuje nominację na to stanowisko. Każdy kto pragnie stać się urzędnikiem notarialnym musi najpierw odbyć studia na kierunku prawo. Następnym wymogiem jest zakończenie aplikacji notarialnej, która trwa 3,5 roku i zakończona jest formalnym egzaminem z wiedzy na temat zawodu notariusz. Po ukończonej aplikacji, określona osoba zostaje powołana notariuszem przez właściwego ministra, który narzuca miejsce siedziby kancelarii.

Notariusze nie są, jak większość uznaje, funkcjonariuszami publicznymi. Mają oni jednak prawo korzystać z zbioru praw publicznych, między innymi z specjalnej ochrony podmiotowej. Każdy aspekt pracy notariusza jest uregulowany w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Dobrze zaznaczyć, że cennik usług notariusza są określone przez państwo. Określane jest to jako taksa notarialna

Jakie funkcje pełni notariusz?

Jak już nadmieniliśmy służba notariusza jest dogłębnie uregulowana w ustawie prawo o notariacie. Co to oznacza? Notariusz nie ma możliwość świadczyć innych funkcji, niż te opisane w powyższej regulacji. Indeks zadań notariusza jest ścisły, więc prosto jest stwierdzić czym dokładnie zajmują się jednostki wykonujące taki urząd.

Oto kompletna lista czynności notarialnych:

  • przygotowywanie aktów notarialnych – akt notarialny to dokument oficjalny, który może być wytworzony wyłącznie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem szczególnym, gdyż potwierdza oświadczenie woli i jest dowodem na dokonanie konkretnych czynności prawnych. Pewne ustawy zastrzegają formę aktu notarialnego dla legalności wyznaczonych czynności prawnych, takich jak na przykład umowa stwierdzająca własność n nieruchomości.
  • Przygotowywanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna wykonywana przez notariusza. Bardzo często poświadcza się własnoręczność podpisu na kolejnych wersjach konkretnego aktu.
  • Doręczanie oświadczeń – czynność ta polega na przekazaniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej pewne skutki prawne. Takie zlecenie przydaje się w trakcie rozwiązywania różnych sporów.
  • Spisywanie protokołów – notariusz po przez zredagowanie protokołu zatwierdza dokonanie pewnej czynności prawnej. Najczęściej notariusz jest wyznaczany do napisania protokołu plenarnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Konstruowanie protestów weksli i czeków – protest czeku jest procedurą, którą dokonuje notariusz zgodnie z przepisami prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa pokrycia należności weksla.
  • Depozyt notarialny – notariusz przechowuje nie tylko papiery prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy oznaczone w szczegółowych aktach prawa.
  • Sporządzanie odpisów dokumentów – odpis jest zasadniczo powtórzeniem pierwowzoru dokumentu. Notariusz w taki sposób poświadcza, że kserokopia dokumentu jest zgodna z jego pierwowzorem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na prośbę strony jest upoważniony do stworzenia określonego aktu prawnego.

Jak z całą pewnością dostrzegliście działalność notariusza nie jest wcale taka banalna. To od jego pracy zależy pomyślne dokonanie konkretnej czynności prawnej. Dzierży on na swoich barkach dużą odpowiedzialność zawodową, gdyż głównym priorytetem jego pracy jest w głównej mierze zapobieganie konfliktom prawnym.

Obok wcześniej wypunktowanych czynności notarialnych, każdy notariusz specjalizuje się w szeregu innych drobniejszych działań określonych w przepisach szczególnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli szukasz notariusza, który sumiennie podchodzi do swojej działalności i cieszy się dobrymi opiniami Klientów, obowiązkowo skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Tutaj zdobędziesz najbardziej kluczowe informacje kontaktowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.