Testament u notariusza

Kurs angielskiego - szkoła językowa Toruń
Certyfikat angielskiego Toruń
30 sierpnia, 2020
ekrany led - telebimy diodowe
Ekrany led na imprezy
30 sierpnia, 2020
Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Formy testamentu i jego kryteria

Przygotowanie testamentu służy oddaniu zgromadzonego majątku jako następstwo śmierci. Testament to pismo urzędowe, w którym spisuje się wybrane osoby, które uzyskają spadek. By był on pełnomocny musi spełniać kilka warunków uwzględnionych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba chcąca spisać testament, musi mieć zdolność czynności prawnych i spisać go osobiście przy całkowitej świadomości czynu. Testament skutkuje dopiero w momencie otwarcia spadku, czyli po zgonie testatora. Wcześniej przekazanie majątku na bazie testamentu jest niemożliwe. Zgodnie z przepisami testator ma prawo spisać testament w 3 formach, ale według każdej z nich należy spełniać opisane prawem wytyczne.

Trzy formy testamentu

Testament własnoręczny – w tej formie testator musi spisać dokument w całości pisemnie i opatrzyć go datą i podpisem. Tak samo istotne jest, by z zapisu dokładnie można było stwierdzić, komu przekazany zostanie majątek i w jakiej części, jeśli np. zostanie podzielony na więcej niż jedną osobę. W tej formie niedozwolony jest wydruk z komputera.

Testament ustny urzędowy – sporządza się go zwykle jako akt notarialny. Z doświadczenia notariuszy wynika, że bezpieczniej jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko z uwagi na to, że notariusz zatroszczy się o poprawność dokumentu. Pisane ręcznie testamenty są zwykle podważane, gdy dochodzi do sporów między spadkobiercami. Sporządzenie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że dokument będzie poprawny . Zapisuje się go w gronie dwóch świadków, którzy tak samo jak testator i notariusz zostawiają podpisy potwierdzające sporządzenie dokumentu. Dodatkowym dowodem jest również protokół zapisywany w trakcie spotkania.

Testament ustny szczególny – wykorzystuje się go tylko wówczas, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Dotyczy to sytuacji szczególnych np. wojny, epidemii, ciężkiej choroby. W tej formie testament może być przygotowany w równoczesnej obecności trzech świadków i musi być spisany, a także podpisany przez przynajmniej dwóch świadków.

Istotne jest też to, że każdy testament stanie się nieważny jeśli testator sporządzi go pod przymusem lub pod wpływem błędu, czyli jeśli nie zostanie stworzony świadomie i z własnowolnie. Co więcej testament określa wolę tylko jednej osoby, więc nie może być spisany na przykład przez małżonków wspólnie.

Sporządzenie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego przynosi korzyści

Notariusz powinien nie zgodzić się na zapis testamentu jeżeli tylko nie jest pewien, czy testator spisuje go pod przymusem lub nie jest w pełni świadomy swojego czynu. Jeżeli nie ma co do tego żadnych wątpliwości, na równi z podstawową zaletą – przekonaniem, że przygotowany u notariusza testament jest zgodny według prawa i ważny, wyróżniamy również inne korzyści wynikające ze spisania testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki pomocy notariusza rozpisanie dokumentu nie powinno sprawiać trudności, a do tego jego treści będą łatwe w odbiorze i nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli testatora. Testament w formie aktu notarialnego będzie trudniejszy do zakwestionowania w momencie sporów między spadkobiercami lub innymi osobami, które nie zostaną zapisane w testamencie.

Co więcej, warto mieć na uwadze, że wszelkie akty notarialne spisane u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Wszystkie osoby uczestniczące otrzymują jedynie odpis. Dzięki temu oryginał pozostaje bezpieczny i nawet gdy odpis ulegnie zniszczeniu lub zaginie, bez większych trudności można poprosić o następny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia także wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej znajduje się testament, gdzie zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a informacja o tym, że dana osoba przygotowała testament jest ukryta do końca jej życia. Rejestr właściwie pomaga znaleźć miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, dobrowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przekazanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i tylko w formie zapisu windykacyjnego. Wykorzystując ten zapis u notariusza, możemy przekazać przedmiot majątkowy (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także gospodarstwo rolne albo przedsiębiorstwo. Istotne jest, by w momencie otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej taki zapis zostanie unieważniony.

Czy da się odwołać testament?

Najważniejszym testamentem stanie się ten sporządzony jako ostatni, z uwagi na to najłatwiejszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest spisanie nowego. W nowym testamencie sporządzonym u notariusza, uwzględnia się unieważnienie wcześniejszego. Jeżeli zabraknie tego wskazania aktualny testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu lub odebranie mu cech, od których zależy jego ważność. Testament może być odwołany tylko częściowo albo w całości.

Notariusz Toruń

Komentarze są wyłączone.