Adwokat – Sprawy gospodarcze i skarbowe Toruń

Medycyna estetyczna zabiegi Toruń
Kosmetologia medyczna
Wrzesień 11, 2019
Lifting zabiegi hi fu i nici liftingujące Toruń
Lifting – redukcja zmarszczek i ujędrnianie skóry
Wrzesień 24, 2019
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, jakie zobowiązują do roztropności oraz solidności. Godne reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego pracy. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na kilka mniejszych kategorii, które obejmują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Należy jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej kategorii znajdują się przestępstwa, jakie mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się również sprawami dotyczącymi przestępstw narkotykowych, a także oszustw, wyłudzeń, kradzieży albo fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, wyrządzają znaczną szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do bardziej złożonych spraw, dlatego że odnoszą się do przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, żeby procedury sądowe jak najmniej oddziaływały na renomę, pozycję oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie gdy ma przekonywać do pracy na szkodę spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są rezultatem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń najczęściej nie pochodzi z niewiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami firm, ale jest także zasadne , kiedy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody oraz ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły konieczny, gdy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Także gdy w trakcie działań kontroli skarbowej zostaną odkryte dochody z tajnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową należy domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które wcześniej zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą z tego powodu wykonać określone działania. Są to zatem sprawy związane z sposobem oraz warunkami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wypełnianiem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego albo przerwy w podawaniu się karze pozbawienia wolności. Zwykle skazani również zabiegają o wydanie kary łącznej w przypadku, kiedy popełnionych zostało więcej przestępstw przed określeniem wyroku albo zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, kiedy osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w areszcie. Adwokat może także osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej wliczają się do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Pomimo to konsekwencje takich działań mogą być dla sprawców znaczące i obejmować takie środki karne jak na przykład: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Zazwyczaj zaliczane są tu także wszelkiego rodzaju kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej poważne wykroczenia. Najczęściej adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Karne sprawy wykroczeniowe to też nieodpowiednie pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.