Pojazdy uprzywilejowane kursy

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
Luty 20, 2017
Kurs na wozy policyjne kurs na pojazdy specjalne szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Luty 27, 2017
Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego Szkolenia dla konwojentów Kursy dla kierowców ochrony

Kiedy mamy do czynienia z pojazdem uprzywilejowanym?

Każdy spośród nas bezspornie natknął się taki samochód na własnej drodze. Bynajmniej nie chodzi tutaj o prowadzących popularnych pojazdów osobowych, którzy lekceważą przepisy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są którekolwiek „czterokołowce”, których planem jest chronienie ludzkiego zdrowia, życia lub dobytku, jak również utrzymywanie bezpieczeństwa w państwie. Ci, którzy zajmują miejsce za kierownicą takich aut mają polecenie zgłaszania pozostałym współuczestnikom ruchu transportowego, że wcale nie będą dostosowywali się do przyjętych nakazów. Przede wszystkim odcieniami świecących świateł i głosami o niestabilnym tonie. Inaczej mówiąc: pozostali prowadzący auta, przechodnie, i motocykliści muszą zauważyć, że podąża ambulans albo straż ogniowa. Do samochodów, które posiadają nietypowe zezwolenia, zaliczamy, w szczególności: pojazdy ochotniczej straży pożarnej, karetki pogotowia, pojazdy służby celnej, Biura Ochrony Rządu, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostek kontroli skarbowej, pojazdy Służby Parku Narodowego. Do specjalnych aut uprzywilejowanych należą samochody transportujące wartości kapitałowe, czyli tzw. bankowozy. Oprócz tego – auta firm ochroniarskich, firm kurierskich, przedsiębiorstw pocztowych oraz inne pojazdy dowożące groźne materiały o niezwykle dużej wartości.

W jaki sposób? otrzymać uprawnienia do kierowania pojazdem straży granicznej albo pojazdem pocztowym?

Istnieje parę globalnych zasad, jakimi powinniśmy się kierować w trakcie zdobywania zezwolenia do sterowania pojazdami uprzywilejowanymi, przykładowo trzeba mieć skończone 21 lat, posiadać prawo jazdy należytej kategorii, orzeczenie od specjalisty w zakresie medycyny pracy oraz psychologa o tym, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia owym pojazdem. Poza tym obligatoryjnie trzeba odbyć szkolenie w ośrodku trenowania sposobu jazdy oraz zdać pomyślnie sprawdzian. Ujmuje on dwie zasadnicze części składowe – teoretyczną i praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wytrenowanie kursanta słusznego reagowania w wyjątkowych i niekorzystnych okolicznościach na drodze. Znakomitym wzorem jest pokazywanie „norm odporności” samochodu, mianowicie skali po przekroczeniu której traci się nad nim panowanie. Rozkład zajęć powinien ujmować prowadzenie, m in. wozem straży pożarnej na placu manewrowym, planszy antypoślizgowej i pasie szkoleniowym. Wszelkie zdobyte kompetencje i zasób wiedzy są weryfikowane w czasie egzaminu praktycznego. W wariantach środków transportu wiozących wartości majątkowe obligują pokrewne normy.

Na jaki rodzaj kursu się zdecydować?

Generalnie w ośrodkach udoskonalania techniki jazdy jest możliwość przystąpić do dwóch innych kursów – podstawowego oraz uzupełniającego. Pierwszy muszą odbywać osoby, które chcą uzyskać wiedzę o wytycznych sposobu jazdy w warunkach wyjątkowych, o aktach ruchu drogowego, powszechnych oraz niepowtarzalnych sytuacjach na jezdni oraz z psychologii transportu. Inaczej mówiąc – zamierzają zdobyć zezwolenia do przemieszczania się autami uprzywilejowanymi lub przenoszącymi wartości pieniężne. Tymczasem kurs uzupełniający jest to wzbogacenie istniejących zezwoleń o kolejne kategorie. Przykładowo ktoś posiada prawo jazdy klasy B1 i chce mieć dodatkowo zezwolenia do przemieszczania się autami grupy C1 albo D1. Mówiąc ogólnikowo, lekcje prowadzi się osobno dla grup: 1) A1, A2 oraz A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Warsztaty podstawowe dla grupy 1) ujmuje 6 godzin lekcji teoretycznych i 18 godzin warsztatów praktycznych, natomiast dla kategorii 2), 3) oraz 4) jest to 6 godzin wykładów teoretycznych i 8 godzin warsztatów praktycznych. Szkolenie uzupełniające dla grupy 1) to 3 godziny wykładów teoretycznych i 8 godzin praktycznych, zaś dla pozostałych grup w przypadku powiększenia o klasy A1, A2 i A to 3 godziny lekcji teoretycznych i 18 godzin praktycznych.

Kurs dla kierowcy konwojenta

Auta dostarczające wartości materialne to wyjątkowy wariant pojazdów. Powszechnie mówi się o nich „bankowozy”, bowiem przesyłają finanse do banków, bankomatów lub pozostałych lokalizacji, w jakich są one obowiązkowe. Jeśli ktokolwiek planuje prowadzić pojazd wiozący kapitał musi koniecznie skończyć warsztaty. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z paru ważnych fragmentów. Najpierw są zajęcia teoretyczne, na jakich mamy możliwość dowiedzieć się bardzo dużo o aktach drogowych, przyczynach wypadków i o metodach prowadzenia takich pojazdów. Na dodatek każdy uczeń musi zyskać wiadomości z obszaru psychologii prowadzenia bankowozu. Powinien nauczyć się m.in. odpowiedniego działania w warunkach krytycznych. Za to zajęcia praktyczne mieszczą w sobie różnego typu wieloaspektowe manewry na jezdni, np. niesymetryczny slalom, najazd na bariery, awaryjne zwalnianie pod zaporą lub pozorowanie ataków.

Skoro zmierzamy do tego, aby pozyskać zezwolenia na auta dowożące wartości pieniężne, musimy mieć ukończone 21 lat oraz mieć prawo jazdy należytej kategorii (uzyskane wcześniej). Naturalnie musimy również powędrować do lekarza medycyny pracy i psychologa po dokument o tym, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia omawianego rodzaju samochodów. Ośrodki usprawniania sposobu jazdy udostępniają uczniom wszelakie instrukcje na temat tego, jakim sposobem otrzymać wszelkie niezbędne dokumenty. Osoby zaabsorbowane wspomnianym szkoleniem mogą wejść w ten link – Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Komentarze są wyłączone.